معاون آموزشی


به وب سایت دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه کاشان خوش آمدید. تلفن  55912485

دکتر آقا سجاد جهان بخت
jahanbakht @Kashanu.ac.ir
Tel:5591 3441  

 

 
 م.ش
آخرین ویرایش۲۷ آذر ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۱۸۸۷