مدیران گروه‌ها


به وب سایت دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه کاشان خوش آمدید. تلفن  55912485

مدیر گروه مهندسی برق - کنترل


دکتر محسن شفیعی راد
m.shafieirad@Kashanu.ac.ir
mshafieirad.kashanu.ac.ir
Tel:5591 3488  

مدیر گروه مهندسی برق - قدرت


دکتر علی کریمی
a.karimii@Kashanu.ac.ir
Tel:5591 3347  

مدیر گروه مهندسی برق - الکترونیک


دکتر محمود نیکوفرد
Mnik@Kashanu.ac.ir
mnikoofard.kashanu.ac.ir
Tel:5591 3461   

مدیر گروه مهندسی برق - مخابرات


دکتر محمدرضا ذوقی
zoghi@Kashanu.ac.ir
Tel:5591 3476   

مدیر گروه مهندسی کامپیوتر


دکتر جواد سلیمی سرتختی
salimi@Kashanu.ac.ir
Tel:5591 3489  


م.ش
آخرین ویرایش۲۳ دی ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۲۲۳۵