دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

English   |     |     |  
 انتخاب وب سایت:


نام سید سجاد
نام خانوادگی جهانبخت
شماره تماس 0361-5912496
رشته تحصيلي مهندسی برق- مخابرات
پست الکترونیکی jahanbakht@kashanu.ac.ir
صفحه شخصی http://jahanbakht.kashanu.ac.ir