دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

English   |     |     |  
 انتخاب وب سایت:
  • گروههای آموزشی... > مهندسی برق - قدرت > مدیر گروه

به وب سایت دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه کاشان خوش آمدید. تلفن  55912485

 

مدیر گروه مهندسی برق - قدرت


دکتر حمیدرضا محمدی
mohammadi@Kashanu.ac.ir
mohammadi.kashanu.ac.ir
Tel:5591 2455   
 م.ش

تعداد بازديد از اين صفحه : 321