دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

English   |     |     |  
 انتخاب وب سایت:
  • ارتباط با ما

به وب سایت دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه کاشان خوش آمدید. تلفن  55912485
برای هرگونه راهنمای در تمام زیر مجموعه سایت دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر با آدرس Shekarriz@kashanu.ac.ir مکاتبه نمایید.

تلفن:2485 5591  031
 

  م.ش
تعداد بازديد از اين صفحه : 2343