دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

English   |     |     |  
 انتخاب وب سایت:
  • دفاعیات و سمینارها

به وب سایت دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه کاشان خوش آمدید. تلفن  55912485


 دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

موضوع: کنترل نیروی رانش در موتور سوئیچ رلوکتانس خطی با ترانسلیتر سگمنتال
استاد راهنما: دکتر بابک گنجی
دانشجو: علی زارع چاوشی
زمان و مکان:95/9/16 ساعت 8 صبح کلاس 125 ساختمان اسلامی

 دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

موضوع: بهبود پروفیل ولتاژ در سیستم­های توزیع دارای ضریب نفوذ بالای منابع فتوولتاییک با استفاده از تپ­ چنجر ترانسفورماتورها و باتری­های ذخیره­ ساز انرژی
استاد راهنما: دکتر عباس کتابی
دانشجو: محسن محمد پور
زمان و مکان:95/9/22 ساعت 8 صبح کلاس 1 مهندسی
 
 
 دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

موضوع: طبقه بندی تصاویر ماهواره ای با استفاده از روش های تحلیل بافت
استاد راهنما: دکتر ابراهیم پور
دانشجو: هاجر نیکخواه
زمان و مکان:95/10/5 ساعت 18 صبح سالن سمینار دانشکده مهندسی
 
 
 دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
موضوع: بهینه سازی فرایند Handover در شبکه های فمتوسل
استاد راهنما: دکتر شاهرخ
دانشجو: پویا شریفی
زمان و مکان:95/10/20 ساعت 10 کلاس 10 دانشکده مهندسی
 
 
 دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
موضوع: مدلسازی و کنترل مزارع بادی فراساحلی متصل به سیستم انتقال HVDC مبتنی بر مبدل های نوع منبع ولتاژ
استاد راهنما: دکتر رحیمی
دانشجو: علی حقی
زمان و مکان:95/10/19 ساعت 14 اتاق سمینار دانشکده مهندسی
 
 
 دفاع از پایان نامه دکتری
موضوع: تنظیم فرکانس شبکه های هوشمند با استفاده از خودروهای الکتریکی
استاد راهنما: دکتر طاهر
دانشجو: صابر فلاحتی علی آبادی
زمان و مکان:95/10/23 ساعت 8 اتاق سمینار دانشکده مهندسی
 
 

 
 دفاع از پایان نامه ارشد
موضوع: پخش بار بهینه در شبکه چندگانه با در نظر گرفتن عدم قطعیت در حضور خودروهای الکتریکی
استاد راهنما: دکتر طاهر
دانشجو: هادی جویباتری مقدم
زمان و مکان:95/10/27 ساعت 8 اتاق سمینار دانشکده مهندسی
 
  

  م.ش
تعداد بازديد از اين صفحه : 386